Program lojalnościowy

 

PROGRAM  LOJALNOŚCIOWY

Regulamin korzystania z Karty Klienta "Społem"


 1. "Społem" PSS w Łańcucie rozprowadza wśród swoich członków Kartę Klienta.
     Każdy członek Spółdzielni posiadający obowiązkowy udział członkowski otrzymuje nieodpłanie Kartę Klienta 
   "Społem" upoważniającą do dokonywania zakupów towarów z 5% bonifikatą w placówkach handlowych Spółdzielni.
 2.  Zakupów z bonifikatą można dokonywać w niżej wymienionych placówkach Spółdzielni:
     Sklep nr  1 ul. Trześnik 7
     Sklep nr  2 ul. Kard. Wyszyńskiego 51
     Sklep nr  3 ul. Farna 1
     Sklep nr  5 ul. Piłsudskiego 26
     Sklep nr 21 ul. Rynek 21
 3.  Bonifikata nie jest udzielana na doładowania karty telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz wyroby alkoholowe i papierosy.
 4.  Minimalna kwota zakupów w placówkach handlowych od której stosuje się bonifikatę wynosi 20 zł.
 5.  Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 6.  Wielkość zakupów jest nieograniczona.
 7.  Przy jednorazowym zakupie przysługuje bonifikata tylko z tytułu jednej Karty Klienta "Społem".
      Bonifikata udzielana jest po okazaniu Karty Klienta "Społem".
 8.  Zarząd zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu Karty Klienta "Społem". 

9.  W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty należy natychmiast powiadomić Spółdzielnię.
10. W przypadku śmierci właściciela, Karta traci ważność i powinna być zwrócona do Spółdzielni.