'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łańcucie

Początki powstania Spółdzielni „Społem” w Łańcucie były inicjatywą grupy Obywateli Ziemi Łańcuckiej, która podjęła działania w zakresie powołania do życia Spółdzielni. Miało to miejsce w 1942 r. W efekcie tych starań w styczniu 1943 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zarejestrowano pierwszy Zarząd i powołano Radę Nadzorczą. Poczynając od jednego sklepu i 15 członków Spółdzielni, mimo niesprzyjającego okresu okupacji, dość szybko wzrastała liczba członków Spółdzielni oraz rosła jej baza gospodarcza.

Po wojnie działalność gospodarcza rozwijała się dość imponująco przykładem tego jest choćby fakt, że w roku 1958 Spółdzielnia prowadziła 36 sklepów, 10 kiosków, 4 zakłady gastronomiczne, 2 piekarnie, 1 masarnię i wytwórnię wód gazowanych. W tym czasie ilość członków Spółdzielni wynosiła 3 020 osób. Dalsza działalność Spółdzielni umacniała jej pozycję na rynku łańcuckim, powstawały kolejne obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe, powiększała się baza członkowska. Z biegiem lat dochodziło do przeobrażeń społeczno- gospodarczych, reorganizacji, zmian zasad funkcjonowania handlu, nie ominęło to także naszej Spółdzielni.

Z dniem 01.01.1983 r. doszło to istotnej zmiany z zasobów Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców wyodrębniona została samodzielna Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łańcucie z własnym majątkiem jako niezależny podmiot gospodarczy. Kolejne lata działalności Spółdzielni to bardzo trudny niestabilny okres, który był odbiciem przemian społeczno-gospodarczych związanych głównie z wdrażaniem gospodarki rynkowej. Prywatyzacja jaka w tym czasie nastąpiła wymusiła szereg zmian w strukturze działalności a jej efektem było ograniczenie działalności poprzez likwidację części placówek handlowych, usługowych oraz lokali gastronomicznych. Konieczność sprostania wymogom rentowności zmusiła kierownictwo Spółdzielni do przekazania niektórych obiektów własnych w dzierżawę, często także dotychczasowym pracownikom. Sytuacja ta spowodowała znaczne ograniczenie zatrudnienia. Malała także liczba członków Spółdzielni. W dobie konkurencyjności podmiotów handlowych niezbędnym elementem działalności Spółdzielni stała się modernizacja i unowocześnienie istniejącej sieci detalicznej. Poniesione w tym celu nakłady finansowe pozwoliły placówkom handlowym Spółdzielni konkurować z rozwijającą się dynamicznie siecią prywatnych sklepów. Dbałość o klientów zarówno w centrum miasta jak i dzielnicach osiedlowych poprzez oferowanie towarów dobrej jakości, wykreowało naszą Spółdzielnię na wiarygodnego, lojalnego i sprawdzonego partnera wśród producentów, hurtowników i dostawców szerokiej gamy towarów.
Aktualnie Spółdzielnia prowadzi 6 placówek handlowych i zatrudnia około 60 pracowników.