Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Marek Markowski - Prezes Zarządu

Barbara Stopyra - Pełnomocnik Zarządu

Celina Kluz - Pełnomocnik ZarząduCZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący - Wacław Strzałba 
Z-ca Przewodniczącego - Tadeusz Kuźniar
Sekretarz - Anna Trojniar
Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Kluz
Członek Rady Nadzorczej - Danuta Kluz