Członkowie

PSS „Społem” w Łańcucie skupia w chwili obecnej 81 członków. Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania co najmniej jednego udziału.