Struktura

I. PREZES ZARZĄDU
  • Dział Administracyjno-Techniczny
  • Dział Handlowy
  • Kierownicy sklepów

II. GŁÓWNY KSIĘGOWY
  • Dział Finansowo - Księgowy